Estás en: > Inici > Concurs públic
Portal Turístico #Cdtjobs Centres de Turisme Canal CDT TV Invattur Qualitur Tourist Info ObsTuristico Papers de turisme
Fons Estructurals

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA

L'art. 42 de la Llei 30/2007 de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, preveu que els òrgans de contractació faran accessibles a través d'Internet el seu Perfil del Contractant, el qual podrà incloure qualssevulla dades i informacions referents a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació.

En l'àmbit de la Generalitat Valenciana, el dit Perfil del Contractant es materialitza a través de la Plataforma de Contractació de la Generalitat, regulada per l'Orde de 17 de setembre del 2008, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, que aprova l'aplicació de la Plataforma de Contractació de la Generalitat (Docv, 01-10-2008).

Accés a la Plataforma per a les empreses licitadores:

Els interessats a participar o conéixer l'activitat contractual de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i ocupació i de l'Agència Valenciana del Turisme trobaran en el perfil del contractant la informació contractual relativa a concursos, seguint les següents indicacions;

S'accedix a través del portal de la Generalitat Valenciana www.gva.es. En el menú Destaquem, es troba l'accés directe a la Plataforma de Contractació del Perfil del Contractant.

Els interessats, per mitjà del menú desplegable Institucions, i a través de Generalitat Valenciana, podran triar una entitat Adjudicadora entre l'Agència Valenciana del Turisme i la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i ocupació , segons siga l'entitat que adjudique el concurs.

Per a tindre accés a la descàrrega de plecs i la resta de documentació, és obligatori que les empreses es registren en el Perfil del Contractant.

Per a accedir a la descàrrega de plecs es deu marcar el “chek” ofertes vigents.

Enllaç amb el Perfil del Contractant: http://www.contratacion.gva.es/index.jsp

Lugar:

  • Registre General de l'Agència Valenciana del Turisme - Av. Aragón, 30 - 46021 València
© Copyright 2012, Generalitat
Carrer Castán Tobeñas, 77 46018-VALENCIA
Plantes 2 y 3
Teléfon: 961 209 800/ Fax: